+420 603 879 495 matera.jiri@gmail.com

U staveb a rekonstrukcí, které provádí naše firma, zajišťujeme kompletní servis od prvotních návrhů, přes stavební práce až po kolaudaci a zprovoznění jednotky. Před každou stavbou je nutné získat stavební povolení. Pro získání stavebního povolení je potřebné dodat několik projektů a dokumentaci, patří zde:

 • požárně bezpečnostní řešení stavby
 • dokumentace objektu
 • projekty
 • výkresy
 • závazná stanoviska dotčených orgánů:
  • krajská hygienická stanice
  • požární ochrany
 • přípojka vody
 • přípojka kanalizace
 • přípojka elektřiny
 • přípojka plynu
 • přípojka sdělovacích kabelů
 • a další…

 

Naši designeři a projektanti jsou schopni dle vašich požadavků navrhnout jakoukoliv stavbu, interiér či nábytek. Zajistíme za vás také dodání potřebné dokumentace, poptáme vyjádření dotčených orgánů a dohlédneme na správný postup při práci, kvalitní materiál a profesionální přístup.